Osnovna djelatnost preduzeća je izgradnja i zaštita svih vrsta drumskih saobraćajnica, proizvodnja i prodaja kamenih agregata, proizvodnja, prodaja i ugradnja betona i asfalta, postavljanja i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije te ostali poslovi iz oblasti niskogradnje za šta preduzeće posjeduje značajnu referentnu listu.

Preduzeće posjeduje asfaltnu bazu kapaciteta 120 t/h na lokaciji Ljubačevo, Banja Luka te pogon za proizvodnju betona na Ducipolju, 5 km od centra Banje Luke kao i svu potrebnu opremu i mehanizaciju za obavljanje gore navedenih poslova. U 2017. Godini, društvo je izvršilo nabavku nove fabrike za proizvodnju betona, čije se puštanje u pogon očekuje do kraja tekuće godine. Nova betonara nalaziće se u krugu kamenoloma Ljubačevo, čime će troškovi transporta sirovina do pogona za proizvodnju betona biti svedeni na minimum.

Na proizvodnim pogonima preduzeća (kamenolom-separacija, asfaltna baza i betonara) koriste se svi potrebni i zakonom propisani instrumenti za zaštitu životne okoline (filteri, uljni separatori…), koji se redovno kontrolišu i mijenjaju. Takođje, preduzeće po završetku izvođenja radova na eksploataciji mineralnih sirovina privodi zemljište na eksploatacionom polju prvobitnoj ili nekoj drugoj namjeni, te preduzima mjere zaštite zemljišta na kome su su se izvodili radovi.

Radnici posjeduju kompletnu HTZ opremu, i obavezni su da je nose za vrijeme radnog vremena.

Ulaganje u kadrove i nova znanja je najveća investicija u budućnost. Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka su u svojoj strategiji definisali znanje i ljude kao glavne pokretače razvoja i izvor konkurentske prednosti. Zaposlenim u ovom preduzeću omogućeno je učestvovanje na stručnim seminarima u zemlji i inostranstvu.