Izgradnja kružne raskrnice Rebrovac, na spoju magistralnog puta M-4, istočnog tranzita i ulice Stepe Stepanovića.

Investitor: JP „Putevi Republike Srpske“

Izvođač radova je preduzeće Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka.