Preduzće Kozaraputevi d.o.o. vrši izvođenje radova redovnog i zimskog održavanja dvije dionice autoputa i to autoputa „9. januar“ i pripadajućih objekata na dionici Banja Luka – Doboj (ugovor je potpisan na period od 4 godine i važi do 2022. godine) i dionicu autoputa Gradiška – Banja Luka (ugovor je potpisan na period od 4 godine i važi do 2021. godine).