Rekonstrukcija pješačke zone u ulici Bana Milosavljevića od raskrsnice sa Srpskom ulicom do raskrsnice sa ulicom Bana dr Todora Lazarevića – prva faza realizacije.

Investitor: Grad Banja Luka

Izvođač: Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka